Denne personvernerklæringen forklarer hvordan XL-gruppen samler inn og bruker personopplysninger. Med personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandling av personopplysninger
XL-gruppen samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til disse formålene:

  • Når vi svarer på spørsmål, enten via telefon, e-post eller kontaktskjemaet på nettsidene våre:Navn, telefonnummer, e-post og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av dialogen. Vi behandler personopplysningene etter en avveiing av interesser, der hensynet til å besvare spørsmålene dine blir avgjørende.
  • Bestilling:Navn, telefonnummer, e-post og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av dialogen. Dette er informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg.
  • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruken av nettsidene våre.Vi behandler personopplysningene etter en avveiing av interesser. Dette er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse nettsiden til brukerne våre. Vi tar likevel vare på personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. Det er ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson i denne statistikken. Vi vil ikke behandle personopplysninger som går utover dette uten å innhente samtykke fra deg først.

Lagringstid
Vi lagrer personopplysningene dine hos oss så lenge det er nødvendig for formålet som personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler etter samtykke fra deg blir slettet dersom du trekker samtykket tilbake. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg blir slettet når avtalen er oppfylt og alle pliktene som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempel på et slikt grunnlag er dersom vi har en avtale med deg om det, eller dersom vi får lovpålegg om å gi fra oss personopplysninger. XL-gruppen AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre og behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å sikre at informasjonen er trygg i alle deler av behandlingen.

Rettigheter
Du har rett til å få innsyn i og rette eller slette personopplysningene vi har om deg. Du har videre rett til å kreve avgrenset behandling, komme med innvendinger mot behandlingen og få utlevert opplysningene vi har om deg (rett til dataportabilitet).

For å ta i bruk rettighetene dine må du sende en e-post til kontor@xlgruppen.no. Vi vil svare på e-posten så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Klage
Dersom du mener at måten vi behandler personopplysningene på ikke stemmer med det vi har informert om her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på nettsidene til Datatilsynet: www.datatilsynet.no

Endringer
Dersom vi gjør endringer i tjenestene våre eller det blir gjort endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan vi måtte endre informasjonen du har fått her. Dersom vi har kontaktinformasjonen din, vil vi gjøre deg merksam på disse endringene. Oppdatert informasjon vil ellers alltid ligge lett tilgjengelig på nettstedet vårt.

Kontaktinformasjon
XL-gruppen AS, ved daglig leder, har ansvaret for virksomhetens behandling av personopplysninger.

E-post: kontor@xlgruppen.no
Telefon: +47 97 93 00 00
Adresse: XL-gruppen AS, Kongens gate 19, 6002 Ålesund